Prawa Autorskie

Copyright © 2009 - 2011 Zakatekmaluszka.pl

Layout Zakatekmaluszka.pl™ jest własnością Zakatekmaluszka.pl

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość tej strony podlega prawom autorskim zakatekmaluszka.pl . Prawa autorskie artykułów i innych prac publikacji, których autorem nie jest Zakatekmaluszka.pl należą do ich autorów. Zakatekmaluszka.pl zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Zakatekmaluszka.pl na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną musi być wcześniej uzgodnione z Zakatekmaluszka.pl

Zakatekmaluszka.pl może zezwolić na rozpowszechnianie zawartości tych stron, o ile osoba zainteresowana wystąpi o taką zgodę.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Zakatekmaluszka.pl w World Wide Web mogą zawierać inne notatki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.