Powrót do listy osób

Małgorzata Wiśniewska

 Dyrektor  i nauczyciel 

Pani Małgorzata  jest  nauczycielem  dyplomowanym,  uzyskała  dyplom  licencjata  w  Wyższej  Szkole  Pedagogicznej  w  Warszawie  w zakresie    pedagogiki   opiekuńczo-wychowawczej  oraz  przedszkolnej.  Ukończyła  studia  podyplomowe  '' Nowoczesne  kierowanie  i  zarządzanie oświatą ".  Przez   32  lata  pracowała  jako  nauczyciel   w  przedszkolu  samorządowym  w  Krakowie ,  w  tym  17  lat  jako  dyrektor.  Od 5 lat jest dyrektorem w naszej Placówce. Ponadto  Pani  Małgorzata  posiada  następujące  kursy  potwierdzające  jej  kompetencje:

  • Nadzór  pedagogiczny i terapeutyczny  
  • Strategiczne planowanie rozwoju przedszkola
  • Nowoczesna formuła współpracy z rodzicami
  • Pierwsza  pomoc  przedmedyczna
  • Jak  mówić,  żeby  dzieci  nas  słuchały  i  jak  słuchać,  żeby  dzieci  do  nas  mówiły.

  Hobby  Pani  Małgorzaty  to  kynologia,  sport ,  turystyka.  Prywatnie  jest babcią  2 letniej Zosi.


Powrót do listy osób