Powrót do listy osób

Małgorzata Świerczyna

 Nauczyciel wychowawca grupy 2

Kwalifikacje do pracy z dziećmi uzyskała na studiach podyplomowych z zakresu Wychowania Przedszkolnego ukończonych na Akademii Ignatianum. Pani Małgosia zdobyła również tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nadal poszerza swoje kwalifikacje pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej.

Swoje doświadczenie nabyła podczas praktyki w prywatnym przedszkolu oraz przez trzy lata bycia opiekunką do dzieci. Aktywnie realizowała się również jako wolontariusz w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie. Od dwóch lat pełni rolę wolontariusza w projekcie Grudniowa Niespodzianka jako opiekun rodziny.

Pani Małgosia swoją pracę opiera na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Stara się organizować zajęcia, które są ciekawe, wzbudzają zainteresowania dzieci, ale przede wszystkim są bezpieczne dla dziecka.

W czasie wolnym interesuje się tańcem oraz sportem w szczególności siatkówką.


Powrót do listy osób