Powrót do listy osób

Aleksandra Leśniak

Zastępca  dyrektora  -  nauczyciel

           Pani Aleksandra jest  nauczycielem   dyplomowanym,  ukończyła  filologię  polską   na  Uniwersytecie   Jagiellońskim  oraz  Studium  Przedmiotowo-Metodyczne  dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.  Posiada  kwalifikacje w  zakresie  organizacji i zarządzania oświatą .   29  lat  pracowała  w  samorządowym   przedszkolu  w  Krakowie,  w  tym  16  lat  jako dyrektor.  Od 5 lat  zarządza  naszym  przedszkolem.  

W ramach  doskonalenia  zawodowego  Pani Aleksandra  ukończyła  między  innymi:

  • Kurs logopedyczny
  • Warsztaty z zakresu komunikacji  społecznej
  • W dążeniu do twórczego kierowania przedszkolem
  • Kurs specjalny wg programu TERM-jakość w edukacji  
  • Kierowanie  Radą  Pedagogiczną  
  • Metodyka nadzoru pedagogicznego

Zainteresowania  Pani  Aleksandry  to  kultura  współczesna  i  ekologia. 


Powrót do listy osób