Powrót do listy osób

Joanna Krysa

Nauczyciel wychowawca  grupy  3

Jest nauczycielem kontraktowym. Teoretyczne przygotowanie do pracy z dziećmi zyskała na dwuletnich studiach podyplomowych z zakresu Pedagogiki przedszkolnej z rytmiką, ukończonych na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Od 7 lat zdobywa wiedzę praktyczną dzięki pracy w przedszkolach oraz szkołach, jednak najcenniejszym dla Pani Joanny źródłem doświadczenia praktycznego jest bycie matką. W pracy nad rozwojem dziecka wykorzystuje głównie swoje kompetencje i talent muzyczny. W przedszkolu "Zakątek Maluszka" pracuje od początku jego istnienia.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego systematycznie poszerzając swoje wiadomości i umiejętności:

  • szkolenie "Zanim nauczę się liczyć czyli edukacja matematyczna w przedszkolu"
  • seminarium "Aktywna edukacja regionalna" w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL
  • szkolenie "Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym"
  • kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"
  • szkolenie "Agresywne zachowania dziecka przedszkolnego – jak radzić sobie z agresją i kształtować pozytywne cechy u dzieci."
  • kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Oprócz tańca, pasjonuje się turystyką oraz poezją. Prywatnie mama 9 letniego syna.


Powrót do listy osób