Powrót do listy osób

Bożena Beluch

Nauczyciel rytmiki

Pracuje jako artysta muzyk w Chórze Polskiego Radia w Krakowie, z którym regularnie nagrywa i koncertuje. Studia Muzyczne Ukończyła na Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale wychowania muzycznego. Doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi zdobyła w szkołach muzycznych, przedszkolach samorządowych oraz artystycznych w zakresie prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, rytmiki oraz nauki gry na fortepianie. Posiada doświadczenie w systemie prywatnej nauki muzyki w Londynie.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła:

  • Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Kulturą na AM,
  • Kurs pedagogiczny na Wydziale Wychowania Muzycznego AM,
  • Kurs Języka Angielskiego w London Study Center w Londynie
  • Na co dzień jest mamą dwójki dzieci Agnieszki i Mikołaja, a w wolnym czasie uprawia sporty i czyta.


    Powrót do listy osób