Powrót do listy osób

Patrycja Rokoszak

Nauczyciel wychowawca grupy 1

Przygotowanie do pracy z dziećmi uzyskała na studiach podyplomowych z zakresu Wychowania przedszkolnego ukończonych na Akademii Ignatianum w Krakowie, posiada także tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Jest także absolwentką szkoły muzycznej I stopnia w klasie fletu poprzecznego.

Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała podczas pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, a także od kilku lat w trakcie pracy i opieki nad dziećmi. Jako wolontariusz uczestniczyła w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

W pracy z dziećmi stara się wyzwalać w nich ciekawość, zainteresowanie, rozbudzać dziecięcą aktywność, a radość płynąca ze wspólnej nauki i zabawy jest dla niej źródłem satysfakcji.

Zainteresowania Pani Patrycji to muzyka filmowa i książki Jane Austen.


Powrót do listy osób