Rekrutacja
2019/2020

Adaptacja dziecka

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola jest  momentem przełomowym w jego życiu społecznym.  Wydarzenie to jest dla dziecka  ogromnym wyzwaniem, gdyż  wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb. Dlatego ważne jest, aby zminimalizować negatywne przeżycia zarówno dzieci, jak i ich rodziców związane z momentem przekroczenia progu dom –przedszkole. Istotne jest także, aby ta poważna zmiana w ich życiu dokonywała się w sposób łagodny, w atmosferze bezpieczeństwa i komfortu. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami.

Adaptacja dziecka do przedszkolajest sytuacją niezwykle trudną i wzbudza silne emocje, dlatego też celem programu adaptacyjnego  naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka do bezstresowego wejścia w progi przedszkola, poprzez rozładowanie negatywnych doznań  związanych z rozstaniem z najbliższymi i przebywaniem w  nieznanym środowisku.

Chcąc pomóc Rodzicom i Dzieciom w niełatwym procesie adaptacji  przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji zapoznania  Was i Waszych pociech z Przedszkolem „Zakątek Maluszka”.

Program adaptacyjny obejmuje:

  1. Spotkanie rodziców  dzieci nowo przyjętych z  nauczycielami. Na tym spotkaniu zostanie omówiony szczegółowo cały proces  adaptacyjny.
  2. Dni otwarte w lipcu
  3. Dni adaptacyjne  w sierpniu