Rekrutacja
2024/2025

Adaptacja dziecka

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym. Wydarzenie to jest dla dziecka ogromnym wyzwaniem, gdyż wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb. Dlatego ważne jest, aby zminimalizować negatywne przeżycia zarówno dzieci, jak i ich rodziców związane z momentem przekroczenia progu dom – przedszkole. Istotne jest także, aby ta poważna zmiana w ich życiu dokonywała się w sposób łagodny, w atmosferze bezpieczeństwa i komfortu. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami.

Adaptacja dziecka do przedszkola jest sytuacją niezwykle trudną i wzbudza silne emocje, dlatego też celem programu adaptacyjnego naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka do bezstresowego wejścia w progi przedszkola, poprzez rozładowanie negatywnych doznań związanych z rozstaniem z najbliższymi i przebywaniem w  nieznanym środowisku.

Chcąc pomóc Rodzicom i Dzieciom w niełatwym procesie adaptacji przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji zapoznania Was i Waszych pociech z Przedszkolem „Zakątek Maluszka”.

Program adaptacyjny obejmuje:

  1. Spotkanie rodziców dzieci nowo przyjętych z nauczycielami. Na tym spotkaniu zostanie omówiony szczegółowo cały proces adaptacyjny.
  2. Środy adaptacyjne w lipcu dla nowo przyjętych dzieci (po godzinie 16.00 w ogrodzie przedszkolnym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
  3. Dni adaptacyjne we wrześniu (od 01.09 do 04.09).