Rekrutacja
2019/2020

Rekrutacja

Drodzy Rodzice

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą i planują zapisać Dziecko do EkoPrzedszkola Zakątek Maluszka, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.
Formularz ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Otrzymując taki formularz skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu spotkania, na którym: otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty, zwiedzą nasze przedszkole, zobaczą sale, wyposażenie i ogród, poznają personel oraz uzyskają odpowiedź na wszelkie nurtujące Was pytania.

Jeżeli spodoba się Państwu nasze przedszkole, zaprosimy do podpisania umowy oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem do przedszkola Państwa Dziecka.
Możliwe jest także telefoniczne zgłoszenie chęci zobaczenia naszego przedszkola pod numerami:

 • 697-377-387
 • 513-662-111
 • 12 350-06-18

Wcześniejsze uzgodnienie dogodnego dla każdej ze stron terminu zapewnia poświęcenie Państwu maksymalną ilość czasu jak również zapobiegnie zakłóceniu zajęć naszych przedszkolaków.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz rejestracyjny

Na podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Maluszka” w Modlnicy. Wymagane formularzem zgłoszeniowym dane osobowe podaję w celem umożliwienia Dyrektorowi przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej z osobą zainteresowaną zapisaniem dziecka do przedszkola.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Devnet s.c. Aneta Dudek,
  Urszula Białas – Przedszkole Niepubliczne „Zakątek Maluszka” ul. Źródlana
  17, 32-085 Modlnica
 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych mogę kontaktować się
  z administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail:
  alma.verde.zakatek@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny:
  przedszkola : ul. Źródlana 17, 32-085 Modlnica
 3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na
  podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.
  1), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”,
 4. zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  w przypadkach określonych w Rozporządzeniu,
 6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.