Rekrutacja
2021/2022

Rekrutacja

Drodzy Rodzice

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą i planują zapisać Dziecko do EkoPrzedszkola Zakątek Maluszka, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.
Formularz ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Otrzymując taki formularz skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu spotkania, na którym: otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty, zwiedzą nasze przedszkole, zobaczą sale, wyposażenie i ogród, poznają personel oraz uzyskają odpowiedź na wszelkie nurtujące Was pytania.

Jeżeli spodoba się Państwu nasze przedszkole, zaprosimy do podpisania umowy oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem do przedszkola Państwa Dziecka.
Możliwe jest także telefoniczne zgłoszenie chęci zobaczenia naszego przedszkola pod numerami:

 • 513 66 21 11

Wcześniejsze uzgodnienie dogodnego dla każdej ze stron terminu zapewnia poświęcenie Państwu maksymalną ilość czasu jak również zapobiegnie zakłóceniu zajęć naszych przedszkolaków.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz rejestracyjny

  Na podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Maluszka” w Modlnicy. Wymagane formularzem zgłoszeniowym dane osobowe podaję w celem umożliwienia Dyrektorowi przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej z osobą zainteresowaną zapisaniem dziecka do przedszkola.

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Devnet s.c. Aneta Dudek,
   Urszula Białas – Przedszkole Niepubliczne „Zakątek Maluszka” ul. Źródlana
   17, 32-085 Modlnica
  2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
   z praw związanych z przetwarzaniem danych mogę kontaktować się
   z administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail:
   alma.verde.zakatek@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny:
   przedszkola : ul. Źródlana 17, 32-085 Modlnica
  3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na
   podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne
   rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.
   1), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”,
  4. zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  5. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   w przypadkach określonych w Rozporządzeniu,
  6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
   przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.