Rekrutacja
2023/2024

Rekrutacja

Drodzy Rodzice

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą i planują zapisać Dziecko do EkoPrzedszkola „Zakątek Maluszka”, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.
Formularz ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu spotkania, na którym: otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty, zwiedzą nasze przedszkole, zobaczą sale, wyposażenie i ogród, poznają personel oraz uzyskają odpowiedzi na wszelkie nurtujące Państwa pytania.

Jeżeli spodoba się Państwu nasze przedszkole, zaprosimy do podpisania umowy oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem do przedszkola Państwa Dziecka.
Możliwe jest także telefoniczne zgłoszenie chęci zobaczenia naszego przedszkola pod numerem:

 • 513 66 21 11

Wcześniejsze uzgodnienie terminu dogodnego dla każdej ze stron zapewnia poświęcenie Państwu maksymalnej ilości czasu, jak również zapobiegnie zakłóceniu zajęć naszych przedszkolaków.

Adaptacja

Adaptacja dzieci w przedszkolu odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w ogrodzie przedszkolnym, w dogodnym dla rodziców terminie. Chęć przyjścia z dzieckiem na adaptację prosimy zgłaszać telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz rejestracyjny

  Na podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Maluszka” w Modlnicy. Wymagane formularzem zgłoszeniowym dane osobowe podaję w celem umożliwienia Dyrektorowi przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej z osobą zainteresowaną zapisaniem dziecka do przedszkola.


  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Devnet s.c. Aneta Dudek,
   Urszula Białas – Przedszkole Niepubliczne „Zakątek Maluszka” ul. Źródlana
   17, 32-085 Modlnica

  2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
   z praw związanych z przetwarzaniem danych mogę kontaktować się
   z administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail:
   alma.verde.zakatek@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny:
   przedszkola : ul. Źródlana 17, 32-085 Modlnica

  3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na
   podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne
   rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.
   1), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”,

  4. zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

  5. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   w przypadkach określonych w Rozporządzeniu,

  6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
   przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.