Rekrutacja
2023/2024

Bezpieczny Przedszkolak

Państwa Dziecko w Przedszkolu „Zakątek Maluszka:” jest bezpieczne ponieważ:

 • Jest pod opieką dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy znają jego indywidualne potrzeby i możliwości
 • Budynek przedszkola i plac zabaw jest zamknięty i całodobowo monitorowany przez agencję świadczącą usługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa
 • W przedszkolu obowiązują procedury bezpieczeństwa dotyczące: przyprowadzania i odbioru dziecka, organizacji wycieczek i wyjść, korzystania z placu zabaw, HACCP w zakresie żywienia
 • Infrastruktura budynku jest pozytywnie zaopiniowana i nadzorowana przez Inspekcję Budowlaną, Straż Pożarną, Sanepid
 • Wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki posiadają certyfikaty zgodności z normami uwzględniającymi wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i dobrej jakości wyrobów
 • Wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Nauczyciele ukończyli kurs pomocy przedmedycznej
 • Dzieci uczestniczą w programach profilaktycznych mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań np.:
  „Odblaskowy przedszkolak” – wychowanie komunikacyjne
  „Mówię nie wszystkiemu co złe” – unikanie zagrożeń w kontaktach z nieznajomymi i nie tylko
  „112” – pamiętam ten numer POMAGA
 • Każdy nasz przedszkolak jest ubezpieczony przez cała dobę, nawet w czasie wyjazdów wakacyjnych z Rodzicami