Rekrutacja
2024/2025

Edukacja

W naszym przedszkolu sprawimy, że zdolności i zainteresowania Waszych dzieci rozkwitną. Zgodnie z nową podstawą programową, proces edukacyjny zorganizujemy tak, by odkryć i pobudzić naturalne uzdolnienia i predyspozycje dzieci we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i ruchowym. Dokonamy tego stosując uznane przez teoretyków pedagogiki i psychologów metody edukacji promującej rozwój dziecka.

 • Edukacja ekologiczna

Spacery, wycieczki, częste przebywanie na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu, to doskonała okazja, aby zbliżyć się do natury i ją poznać. Zachęcimy dzieci do dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych, pomożemy im zrozumieć zjawiska i zależności zachodzące w naturze, stworzymy warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej oraz zachęcimy do podejmowania różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 • Bajkoterapia

Za pośrednictwem wyselekcjonowanej literatury dziecięcej wprowadzimy dzieci w świat bajkowej fikcji, mającej swe odzwierciedlenie w konkretnych sytuacjach życiowych. Dzięki temu mały czytelnik pozna nowe wzory myślenia, nauczy się dostrzegać problemy i identyfikować ich powstawanie z racjonalną przyczyną. Celem tych działań jest przede wszystkim wyzbycie się niepotrzebnego lęku, zapewnienie uspokojenia oraz budowanie pozytywnego nastawienia do życia.

 • Metoda wczesnej nauki czytania

Wspierając rozwój mowy i stymulując system językowy, wprowadzimy dzieci w świat pisma, dając im jednocześnie poczucie satysfakcji z osiągniętych sukcesów oraz przekonamy, że nauka to świetna zabawa

Prowadząca zajęcia: mgr Aleksandra Leśniak nasza doświadczona Pani Dyrektor

 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

W każdej zabawie i codziennej czynności występują elementy matematyki. Wspomagając rozwój intelektualny dzieci poprzez edukację matematyczną opisaną w koncepcji programowej Dziecięca matematyka zmotywujemy je do samodzielnego odkrywania reguł, pobudzimy ich kreatywność oraz zachęcimy do rozwijania umiejętności matematycznych, gwarantujących sukcesy w dalszej edukacji szkolnej.

 • Ruch twórczy

Wykorzystamy naturalną potrzebę ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A. M. Kniessów, R.Labana, C.Orffa, W.Sherborne , dzięki którym dziecko pozna możliwości swojego ciała, nauczy się zgodnie współdziałać z innymi, ilustrować ruchem treść opowiadań oraz muzykę.

 • Rytmika

Zajęcia rytmiczne umożliwią nam kształtowanie sprawności słuchu, poczucia rytmu oraz twórczej inwencji dziecka. Zachęcimy je do odkrywanie własnych możliwości, wyrażania własnych emocji i przeżyć. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe  prowadzone w formie zabawy przyniosą dziecku radość, odprężenie i poczucie satysfakcji z pozytywnych efektów własnych działań.

Prowadząca zajęcia: mgr Bożena Beluch

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie

 • Język angielski

Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci poznają proste słowa i zwroty angielskie związane z ich najbliższym otoczeniem. Poprzez zabawę nauczą się prostych wyliczanek, wierszyków i piosenek. Będą miały możliwość osłuchać się z językiem angielskim, co pomoże im w późniejszej nauce tego języka.

Prowadząca zajęcia: mgr Agata Latko-Pyzik

 • Letnie Zajęcia Sportowe

Specjalnie dla dzieci opracowane ćwiczenia z piłką rozwijające motorykę, równowagę i pewność siebie. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dzieci z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, jak i zajęć sportowych. Program zajęć ruchowych „Przedszkole i piłka” realizowany jest w naszym przedszkolu w ramach autorskiego projektu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.

 • Gimnastyka Korekcyjna

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci zachęcimy je do udziału w zabawach ruchowych i grach sportowych. Poprzez ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych zaspokoimy fizjologiczną potrzebę ruchu maluchów wyrabiając przy tym nawyk prawidłowej postawy i wzorców ruchowych. Zajęcia prowadzone w formie zabawowej zachęcą dzieci do podejmowania wysiłku, dadzą możliwość przełamania własnych słabości, a także pozwolą rozwinąć nowe umiejętności ruchowe. Dzieci będą mogły poczuć się jak MALI SPORTOWCY, a to da im wiele radości i zadowolenia z siebie.

Prowadząca zajęcia: mgr Daria Wądrzyk

Absolwentka Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego

 • Cała Polska czyta dzieciom

Zakątek Maluszka uczestniczy w kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom i należy do klubu „Czytające Przedszkola”.

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, chroni je też przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i złych wzorców masowej kultury.

Dzisiaj czytanie jest ważniejsze, niż było kiedykolwiek w przeszłości, gdyż tylko wyrobiony czytelnik jest w stanie poradzić sobie z zalewem nowych informacji oraz nadążyć za szybkimi zmianami współczesnego świata. www.calapolskaczytadzieciom.pl

 • Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne rozwijają w dzieciach siłę woli, wytrwałość i pasję. Prowadzone są w sposób dynamiczny tak, aby były one świetną zabawą dla dzieci. Dzieci uczą się poprzez odpowiednio dobrane tańce, muzykę i słownictwo. W programie: tańce towarzyskie, zumbae, oraz hip-hop, Oczywiście odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Prowadząca zajęcia: mgr Hubert Domiter

Licencjonowany instruktor tańca