Rekrutacja
2024/2025

W ramach czesnego

 • Opieka nad  Dzieckiem od 7.00-18.00 od poniedziałku do piątku
 • Nowoczesna edukacja przedszkolna zgodna z podstawą programową MEN
 • Twórcze metody aktywności ruchowej
 • Dziecięca matematyka w oparciu o program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Diagnoza logopedyczna umożliwiająca podjęcie działań korygujących wady wymowy
 • Diagnoza pedagogiczna umożliwiająca ocenę gotowości szkolnej dziecka poprzedzoną poznaniem potrzeb i możliwości rozwojowych
 • Udział w projekcie edukacyjnym „Cztery pory roku przedszkolaka” oraz innych przedsięwzięciach proekologicznych
 • Urozmaicone zajęcia i zabawy (szachowe, logiczne, plastyczne, teatralne, badawcze, taneczne)
 • Szeroki wachlarz wycieczek rekreacyjnych i edukacyjnych oraz innych imprez
 • codzienne (za wyjątkiem bardzo złych warunków pogodowych określonych przez MEN przepisami dla przedszkoli) wyjścia do prywatnego lasu, ogrodu lub na spacer po okolicy, a w zimie zjazdy na sankach na prywatnej górce
 • Zajęcia dodatkowe w tym:
  • Język angielski prowadzony przez lektora 2 razy w tygodniu
  • Rytmikę i zajęcia ruchowo taneczne 1 raz w tygodniu
  • Gimnastykę korekcyjną 1 raz w tygodniu
  • Letnie zajęcia sportowe 1 raz w tygodniu- realizowane w ramach autorskiego programu
  • Ćwiczenia wspierające rozwój mowy prowadzone przez wychowawców
 • Wszystkie  pomoce dydaktyczne wraz z pakietem edukacyjnym zatwierdzonym  przez MEN
 • Ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych wypadków
 • Adaptacja Dziecka w wakacje

Cały program przedszkola został przygotowany przez specjalistów dla Zakątka Maluszka i jest zastrzeżony prawami autorskimi, dlatego też bardziej szczegółowe opisy elementów programu znajdują się w zakładce Zakątek Rodzica, dostępnej po zalogowaniu wyłącznie dla tych rodziców, którzy podpisali już umowę z Zakątkiem Maluszka.