Rekrutacja
2024/2025

Wszystko zaczyna się w przedszkolu

W poszukiwaniu optymalnej formuły edukacji przedszkolnej, teoretycy i praktycy wciąż proponują coś nowego. Trzeba z tego korzystać. Ale jak rozpoznać w gąszczu tych propozycji, to co wartościowe i dobre dla naszego dziecka?

Przedszkole powinno być wstępem do świata edukacji, dokonującym się w bezpiecznym i inspirującym dla dziecka otoczeniu. Przecież wszystko zaczyna się w przedszkolu. Dziecko zdobywa kompetencje, które warunkują dobry start w szkole i relacje z ludźmi w przyszłym „dorosłym” już życiu. Ze szczęśliwych, otwartych na świat, wierzących w siebie dzieci, wyrastają szczęśliwi, odpowiedzialni, otwarci, odporni na niepowodzenia dorośli. Nie ma wątpliwości, że wybór przedszkola to ważna i trudna decyzja.

 

Co to znaczy dobre przedszkole? Dobre przedszkole to miejsce sprawnie zarządzane, życzliwe dzieciom i rodzicom, stwarzające dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju,a rodzicom dające wsparcie w roli wychowawczej. Wszystko, co dzieje się w przedszkolu powinno wynikać z analizy potrzeb i oczekiwań dzieci, z zachowaniem podmiotowych relacji dziecko – nauczyciel – rodzic. A jaki powinien być kompetentny nauczyciel wychowania przedszkolnego? Ponieważ dziecko w wieku przedszkolnym uczy się i poznaje świat inaczej niż dorosły, dlatego nauczyciel szanujący odmienność poznawczą dziecka mniej naucza, a bardziej zachęca do aktywności, daje dziecku więcej czasu na eksperymentowanie, jest otwarty na pomysły dzieci, zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań i radzenia sobie z problemami, potrafi właściwie reagować na uczucia dzieci, analizuje i wyjaśnia zachowania, a nie ocenia je.

Jak rozpoznać, że koncepcja pedagogiczna akcentująca indywidualizm, podmiotowość dziecka i otwarty styl pracy nauczyciela, jest realizowana w praktyce, w wybranym przez nas przedszkolu? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Podejmując decyzję dotyczącą wyboru przedszkola, trzeba wiedzieć do jakiej   grupy będzie uczęszczało dziecko. Tylko w grupach, w których pracuje doświadczony nauczyciel indywidualne potrzeby dziecka w zakresie opieki, wychowania i edukacji, mogą być zaspakajane na poziomie warunkującym harmonijny rozwój. Sprawdźmy również, ile czasu nasze dziecko będzie przebywało na świeżym powietrzu, bo tylko zdrowe dziecko w pełni wykorzysta ofertę edukacyjną przedszkola (http://www.ekorodzice.pl/przedszkole-w-zgodzie-z-natura). Zastanówmy się czy ilość zajęć dodatkowych idzie w parze z jakością oraz, czy uwzględnia potrzeby dziecka. Porozmawiajmy z nauczycielką naszego dziecka, sprecyzujmy nasze wątpliwości i obawy. To ważne – przecież wszystko zaczyna się w przedszkolu.